MBZ

בדיקות קרינה

קרינה בלתי מייננת בתדר רשת החשמל – ELF

מהנדס חשמל, מומחה בתחום קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל.
בודק מוסמך מטעם משרד לאיכות הסביבה, במסגרת חוק קרינה בלתי מייננת, משנת 2006.

  • תפקיד משרד להגנת הסביבה, לשמור על הציבור, מפני חשיפה לרמות קרינה גבוהות.
  • חברת החשמל לישראל הינה בעלת התשתיות להולכת ולחלוקת אנרגיה חשמלית למגורים, מסחר ותעשיה.
  • במדינה בעלת צפיפות אוכלוסין גבוהה, ריבוי תשתיות ומתקני חשמל ברכזי אוכלוסין, מהווים מקור לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים סביב מתקני החשמל.

אנו מציעים:

קבעו איתנו פגישת ייעוץ